Systemy Autobusowe Sp. z o.o. ul. Lotnicza 18 04-192 Warszawa  tel. +48 22 611 00 16  fax. +48 22 610 94 61